Uit de stukken van de komende raadsvergadering van 16 april blijkt dat de coalitie (VVD, D66, CDA, PvdA, DLW) van plan is om de komende 4 jaar het astronomische bedrag van bijna 50 miljoen te willen uitgeven aan diverse projecten. Dat NAAST de ca. 85 miljoen die we elk jaar uitgeven aan reguliere zaken.

De spaarpot van de gemeente bevat nu nog zo’n 6 miljoen. Over 4 jaar zal er echter een schuld zijn van meer dan 42 miljoen. Een schuld die daarna alleen nog maar verder zal oplopen. Daarbij is er nog geen rekening gehouden met de tientallen miljoenen die nog in het riool moeten worden geïnvesteerd i.v.m. klimaatadaptatie. De schuld wordt gigantisch voor een kleine gemeente als Wassenaar.

Bovendien moet je daarover een steeds hoger bedrag aan rente betalen. Dat terwijl de jaarlijkse  begroting nu al nauwelijks rond is te krijgen en er binnen een paar jaar ook daar alleen maar tekorten zullen zijn. Daarnaast gaat het rijk fors bezuinigen op de afdracht aan de gemeenten. Kortom, aan alle kanten gaat het financieel enorm knellen.

Ondanks dit alles blijft de coalitie veel te veel geld uitgeven; 6 miljoen voor het centrum, 200k voor een onnodig burgerberaad omdat ze het onderling niet eens kunnen worden, 800k voor een batterij omdat ze vergeten waren de elektriciteitsaansluiting voor de nieuwe sporthal aan te vragen, veel dure externe inhuur voor zinloze rapporten, 200k om een veilig vrij liggend fietspad weg te halen, etc. De lijst is eindeloos.

Er moet dus wat gebeuren. Of eigenlijk moet er een heleboel NIET gebeuren. Per direct stoppen met allerlei geldverslindende projecten en zinloze en/of  “leuke” zaken. Kortom, gewoon de tering naar de nering zetten.

Dat is niet sexy en je komt er niet met je foto mee in de krant. Het is wel hetgeen Wassenaar NU nodig heeft. Lokaal Wassenaar zal er alles aan doen om ons mooie dorp weer op het goede spoor te krijgen. Nu ook de geldverslindende coalitie nog…