Doelstelling

Doelstelling Lokaal Wassenaar

Lokaal Wassenaar stelt zich ten doel om

  1. de belangen te behartigen van Wassenaar, de Wassenaarse bevolking en de Wassenaarse gemeenschap, geheel onafhankelijk van landelijke politieke partijen en in de breedste zin van het woord
  2. het bevorderen van een transparant, doelmatig en controleerbaar bestuur en een efficient en effectief beleid van de gemeente Wassenaar.

Wij doen dat met deskundige raads- en commissieleden.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz