Oud Lokaal Wassenaar wethouder Bart Boon had bezwaar ingediend tegen het Katwijks bestemmingsplan Valkenhorst (oude vliegveld) omdat Katwijk zich niet aan de gemaakte afspraken heeft gehouden. Zo zou er o.a. tot grote hoogte tot op de gemeentegrens mogen worden gebouwd. Tegen dat bezwaarschrift had Katwijk verweer ingediend. De huidige CDA wethouder was niet van plan daar nog op te reageren. Juridisch erg dom.

Daarom heeft Lokaal Wassenaar raadslid Annemarie Hofman het initiatief genomen om een motie op te stellen die de wethouder opdraagt bij de Raad van State repliek (commentaar) in te dienen op het verweerschrift van Katwijk. Met de repliek wordt het (grote) belang van Wassenaar om een goede groene buffer bij de nieuwe woonwijk Valkenhorst te gaan realiseren verder ondersteund.

De wethouder is ook in gesprek met Katwijk. Dat gesprek mag volgens de motie alleen plaatsvinden binnen de kaders van het bezwaarschrift wat Wassenaar heeft ingediend tegen het bestemmingsplan van Katwijk. Er wordt dus nergens over onderhandeld. Dat verzwakt de positie van Wassenaar alleen maar.

De motie van Lokaal Wassenaar werd door alle partijen gesteund. Een prima resultaat en een belangrijke opdracht aan de wethouder die nu snel een gedegen repliek moet indienen bij de Raad van State.