Door het college van B&W wordt voorgesteld dat Wassenaar zich gaat voorbereiden op de klimaatverandering, met name hoe om te gaan met water. Dan praten we over regenwater, grondwater, rioolwater, drinkwater, etc.  Kortom een breed gebied, het “integraal waterketenplan”. Op zich prima dat hier proactief naar wordt gekeken. Bovendien gaat het de komende jaren een flinke duit kosten, meer dan € 60 miljoen. Een fors bedrag voor een gemeente als Wassenaar.

Als je over dit soort bedragen spreekt zou je een goed plan verwachten. Het tegendeel is het geval. Er wordt klakkeloos aangesloten bij de aanpak van de Leidse regio terwijl Wassenaar toch wel een heel andere problematiek heeft dan een stad als Leiden. Kijk alleen maar eens naar het grote verschil in oppervlakte bebouwd gebied. Dat alleen al vereist een heel andere wijze hoe om te gaan met bijvoorbeeld de verwachte toename van regen.

Lokaal Wassenaar commissielid Wendy Frigge had de nodige fundamentele vragen voor de wethouder. Met name was zij op zoek naar een integraal plan voor Wassenaar. Ook de andere oppositiepartijen waren kritisch en gaven Wendy Frigge een compliment voor haar goede betoog en steekhoudende argumenten.

Het is treurig te moeten constateren dat de CDA wethouder er eigenlijk niet uitkwam. Het bleef bij algemeenheden en “de aanpak van Leiden is wel OK”. Voor een uitgave van € 60 miljoen had je toch veel meer inhoud en diepgang mogen verwachten.

Ook opvallend was de opstelling van de coalitiepartijen; er werd door hun nagenoeg geen woord aan dit belangrijke onderwerp besteed. Blijkbaar vonden zij het allemaal wel OK.

Komende raadsvergadering komt dit onderwerp aan de orde. Lokaal Wassenaar zal er alles aan doen om er voor te zorgen dat er een adequaat en doordacht waterketenplan voor Wassenaar komt. Die € 60 miljoen – uw belastinggeld – moet wel goed worden besteed.