De begroting voor 2024 is weer klaar en zal ter instemming aan de Raad worden aangeboden. Vorige week hadden we de zogenoemde tafeltjesavond waar raadsleden technische vragen konden stellen. Ongeveer 30 ambtenaren zetten hun beste beentje voor en konden ons voorzien van de nodige informatie. Dat deden zij erg goed; zonder politiek, maar wel duiding met kennis van zaken. Complimenten voor de organisatie van deze avond!

De voorliggende begroting bevat heel veel goede voorstellen; te veel goede voorstellen. Zoveel goede beleidsvoornemens dat als Wassenaar ze allemaal wil realiseren, we in de schulden duiken. Lokaal Wassenaar heeft hier al eerder voor gewaarschuwd. Met een coalitie die ideologisch zo ver uiteen ligt, moeten er veel zaken worden afgekocht. Dan leg je dus nieuwe steentjes in de Langstraat, verwijder je voor 200.000 euro veilige fietspaden en laat je kinderen tussen de auto’s rijden; je geeft het drukst bezochte buurthuis voor niks weg aan een onroerend goed ontwikkelaar.

D66 lijkt de grootste voorstander te zijn voor het aangaan van schulden; zij hebben zich er in de gemeenteraad al positief over uitgelaten. Tijdens het begrotingsdebat zullen we hen hierover kritisch bevragen. De VVD zit in een lastig parket; zij zijn traditioneel voor een robuust financieel beleid, waarbij ze streven naar een realistische planning. Te vaak zien we immers dat geplande zaken niet of met forse vertraging worden uitgevoerd. Nu zijn dat bijvoorbeeld de weg naar het strand en de skatebaan. Binnenkort krijgen we vast uitstel te horen van de renovatie van de Paauw. De VVD hoopt deze coalitie termijn financieel ongeschonden door te komen; maar hoop is geen strategie.

Ook de PvdA heeft al vaker laten zien dat zij met publieke middelen kwistig kan omgaan. En laten we ook niet vergeten dat, acht jaar geleden, onder een PvdA-minister getracht is het aantal kleinere gemeentes te verminderen door ze te korten op hun inkomsten. Als we de geluiden mogen geloven staat dit weer op het lijstje van het Rijk om te kunnen bezuinigen. Dat maakt de positie van Wassenaar precair. De waarschuwing in de brief van de provincie dat de financiën van Wassenaar niet structureel op orde zijn was alvast een schot voor de boeg. We moeten er daarom alles aan doen om in de top vijf van financieel krachtige gemeentes te blijven. Schulden maken past daar niet bij.

Op 26 oktober geeft onze fractievoorzitter Jeroen Gankema voor alle inwoners een nadere toelichting op de begroting, met een visie en duiding van de context. Iedereen is van harte welkom in de Warenar; inloop is vanaf 20.00 uur.