Woensdag 4 oktober stond tijdens de commissievergadering van Mens en Maatschappij de informatiebrief inzake de Lokale Inclusie Agenda op de agenda. Lokaal Wassenaar complimenteerde onderzoeksbureau Inclusionlab en de ambtenaren voor het uitgebreide adviesrapport, waarvoor zij vele partijen had gesproken. Inclusie omvat in het kort onder andere de problemen die verschillende groepen ondervinden in de maatschappij. Een breed begrip.

In het rapport werden verschillende problemen benoemd. Een van de zaken waar inwoners klachten over hadden was de slechte staat van de openbare ruimte. Schokkend was om te constateren dat er verschillende oudere inwoners niet meer de straat op durven omdat voet- en fietspaden slecht onderhouden zijn. Zij zijn bang om te vallen en door de gevolgen daarvan in een isolement te geraken.

Lokaal Wassenaar drong er wederom op aan om fiets- en voetpaden goed te onderhouden. Helaas is ons voorstel om de fiets en voetpaden naar onderhoudsniveau A te verhogen enkele weken geleden door de coalitiepartijen weggestemd. Verbetering is echter zeer noodzakelijk. We kunnen discussiëren over een gemiddeld niveau van B, maar waar het echt om gaat is dat de buitenruimte veilig is, welk niveau er ook aan gehangen wordt. Daar is nu geen sprake van. Het is dan ook een gemiste kans van College en Raad dat de Lokale Inclusie Agenda niet is meegenomen tijdens de Beheervisie Openbare Ruimte enkele weken geleden.

Het rapport geeft ook aan welke acties op korte termijn moeten plaatsvinden. Eén van de opmerkingen van het college daarop is: “Bewoners hebben heel concreet genoemd waar ze last van hebben; deze knelpunten moeten spoedig onderzocht worden”. Lokaal Wassenaar zal er op toe zien  dat de gemeente snel de problemen in kaart brengt en oplossingen uit gaat voeren. Daarnaast kunnen bewoners ook zelf aangeven waar er problemen zijn op fiets- en voetpaden. Onze oproep is: MELD HET PROBLEEM. Indien u het lastig vindt om dit te melden bij de gemeentelijke website, kunt u dit ook per brief doen. Of meld het bij Lokaal Wassenaar, fractie@lokaalwassenaar.nl

Daarnaast werd door onze fractie bepleit dat de Lokale Inclusie Agenda bij elke onderwerp (Visie, Beleidsplan etc.) wordt meegenomen, zodat het geen separaat item blijft. We hebben gemerkt dat het goed gaat met bijvoorbeeld participatie, maar naar inclusie niet wordt gekeken. Wij zullen dit onderwerp blijven benadrukken zodat het de aandacht krijgt die het verdient. Het gaat immers om de veiligheid van onze inwoners.