Afgelopen dinsdag heeft tijdens een ingelaste raadsvergadering het centrumplan een krappe meerderheid gekregen: bijna 6 miljoen gemeenschapsgeld wordt uitgegeven met als enige garantie dat er straks 180 fietsnietjes plus 35 bomen staan en er nieuwe steentjes liggen.

Het wordt vast een mooi centrum maar er is geen enkele garantie dat we door deze opknapbeurt ook een levendig centrum terugkrijgen want de huidige leegstand wordt alleen aangepakt door winkelruimtes om te toveren naar woningen (en zeker niet met sociale huur). Voor een levendig centrum is meer nodig. Een goed winkelbeleid bijvoorbeeld.

Ondernemersvrijheid, daar gaat de VVD prat op. De markt van vraag en aanbod zal de juiste prijs bepalen. Als er weinig vraag is naar een product, dan is een lage prijs het logische gevolg.

In Wassenaar gaat dat anders. Bij een overschot aan vierkante meters winkelruimte (zoals nu het geval is) keldert niet de huurprijs. Nee, dan mogen de pandeigenaren hun winkelpanden opsplitsen in vrije-sector woningen en wat kleinere winkelruimtes. Deze kunnen dan voor dezelfde (hoge) vierkante meterprijs als altijd worden aangeboden. Alleen betekent minder vloeroppervlakte ook minder omzet, dus is het lood om oud ijzer.

Een levendig centrum, waar mensen graag naar toe gaan wordt in de eerste plaats bepaald door de aanwezigheid van veel leuke winkels. Daar stond het centrum van Wassenaar ook bekend om, zelfs ver buiten de gemeentegrenzen. Deze leuke winkels blijven er en komen er weer als de huurcontracten dusdanig zijn dat er ook nog wat te verdienen valt.
Lokaal Wassenaar is voor een levendig centrum. In het aangenomen plan staat echter niets dat duidelijk maakt hoe we die situatie gaan bereiken. Lokaal Wassenaar hoopt van ganser harte dat bij de herinrichting van het centrum toch ook daar naar wordt gekeken zodat we niet na de uitgave van bijna 6 miljoen nog steeds een zieltogend centrum in Wassenaar hebben.