Al acht jaar wordt er gesproken over het verkeersplan en de realisatie ervan. Acht jaar, zonder dat er iets concreets is gebeurd. De positieve energie ten spijt. Afgelopen dinsdag kwam het realisatieplan verkeer eindelijk in de gemeenteraad ter tafel. De fractie Lokaal Wassenaar wil ook dat ons dorp vooruit kan. Nog langer wachten zonder daadkracht is geen optie.

Het realisatieplan bevat echter een veelheid aan projecten en plannen waarbij niet duidelijk wordt welke wegen nu wel of niet 30km/u gaan worden en de veiligheid dus wordt verbeterd. Sterker nog, de coalitiepartijen dienden gezamenlijk een wijziging in waarin werd voorgesteld om de invoering van de 30km/u te koppelen aan de weg-categorisering 2023.

Die categorisering moet nog worden opgesteld, een overzicht is er niet. Dus waar nu precies wel of niet 30 km/u wordt ingevoerd werd absoluut niet duidelijk.

De inwoners van Wassenaar willen 30 km/u binnen de bebouwde kom. Er is een kleine invloedrijke groep die dit tegenhoudt, al jaren. Democratie en politiek zijn twee verschillende woorden en niet inwisselbaar. Lokaal Wassenaar zet zich er voor in om, ondanks deze krachten, de verkeersveiligheid de komende jaren te verhogen. Niet alleen bij de scholen en sportverenigingen, maar in heel Wassenaar. Met 30 km/u dus.

Het is dan ook wrang om te zien dat de coalitie de wensen van de overgrote meerderheid van de Wassenaarders negeert door de invoering van 30km/u zo veel mogelijk af te zwakken en te vertragen. De VVD stelde vóór verkeersveiligheid te zijn. Door invoering van 30 km/u te beperken en uit te stellen wordt juist het tegengestelde bereikt.

HvW vroeg terecht naar de planning van de uitvoering. De wethouder “ging de schouders er onder zetten”, concrete data werden niet genoemd. Lokaal Wassenaar stelde voor om vooral te beginnen met de invoering van de 30 km/u omdat daarmee de verkeersveiligheid direct wordt vergroot. De wethouder ging echter wachten op zijn nog op te stellen “weg-categorisering”. Hij gaat daarmee de discussie welke weg 30 of 50 km/u moet worden overdoen. Zo schiet Wassenaar qua verkeerveiligheid weer niets op.

Gelukkig moet er binnenkort een nieuw verkeersplan worden opgesteld. Lokaal Wassenaar zal zich er voor inzetten om daarin een samenhangende visie en snelle invoering van 30 km/u te bereiken.

Verkeersveiligheid blijft bij Lokaal Wassenaar bovenaan staan. Die 30 km/u gaat zo veel mogelijk in ons mooie dorp komen. De overgrote meerderheid van de Wassenaarders wil dat immers ook.