Het centrumplan is voor het eerst aan de Raad gepresenteerd in 2020. Het toenmalig college zei dat het 2,7 miljoen euro zou gaan kosten. Afgelopen april, tijdens de coalitie-onderhandelingen, hoorden we vanuit de ambtelijke ondersteuning al dat de uitvoering van het centrumplan minimaal 5,6 miljoen euro zou gaan kosten. Wij vonden het onverantwoord om zo veel geld uit te geven voor een centrum dat op dit moment nog in goede staat is. Het enige dat er moet gebeuren is het achterstallig onderhoud, want zolang het centrumplan boven de markt zweeft, doet de gemeente niks aan onderhoud.  

Deze week maakte de wethouder van Financiën bekend dat uitvoering minimaal 5,8 miljoen gaat kosten, en dan nog moet alles meezitten. Inmiddels is er al krediet verstrekt voor meer dan 6,5 miljoen euro. Het dreigt een project te worden waarbij de kosten niet meer in de hand worden gehouden. Coalitiepartijen hebben zich zo gecommitteerd aan dit prestige plan, dat ze het lastig vinden om toe te geven dat de kosten veel te hoog worden.

Goed dat het college mogelijkheden verkend om via subsidies en private partijen de kosten voor de gemeente omlaag te brengen. Al is het de vraag hoe realistisch dit streven is. Voor subsidie bij het Rijk is risicodragende inleg door minimaal twee private partijen een harde eis. Hiervoor zal het centrumplan eerst weer moeten worden aangepast. Gezien de enorm lange doorlooptijd van dit project en de geringe politieke en maatschappelijke steun, zullen investeerders zich wel twee keer bedenken. De weg die het college in wil slaan, lijkt verspilling van tijd. Ook bestaat binnen de coalitie geen eenduidige visie over wat ze met het centrumplan willen.

Lokaal Wassenaar vindt dat het centrum er netjes uit moet zien. Begin met het vervangen van de verlichting, prullenbakken; doe wat aan die grote boomstronk die nu op het kruispunt staat. Dit alles kan voor een respectabel bedrag; de meeste zaken zijn al ingekocht, dus het kan snel worden gerealiseerd. Hiervoor is brede steun, het kan voor een redelijke prijs en dan kunnen we gewoon nog jaren gezellig blijven winkelen in ons centrum.