Reeds geruime tijd wordt er in goed overleg met de buurt gesproken over de toekomstige bebouwing op het terrein van de Den Deijlschool. Er is uit 3 inzendingen een favoriet ontwerp gekozen. De buurt had voldoende inspraak en was tevreden. Niets leek de keuze van het ontwerp en verdere bouw nog in de weg te staan.

Totdat bleek dat het bij vele verenigingen en organisaties druk in gebruik zijnde buurthuis Deijlerhuis, gelegen op hetzelfde terrein, bij deze ontwikkeling was betrokken. De gemeenteraad had eerder besloten dat het buurthuis “in scope” moest zijn bij de plannen. Tot zover OK. De gemeente wil van het gebouw af “om geen onnodig vastgoed te bezitten”. Dat een gemeente vastgoed bezit voor ondersteuning van de gemeenschap, zoals een zwembad, bibliotheek, sportvelden, zelfs een nieuwe (eigen) sporthal bouwt en een buurtcentrum gaat bouwen in Kerkehout was hier blijkbaar geen punt van overweging.

Gelukkig staat in het contract dat de buurthuisfunctie moet blijven bestaan en het gebouw duurzaam moet worden verbouwd. HOE die buurthuisfunctie moet blijven bestaan is echter niet aangegeven. De kans dat de nieuwe eigenaar een markconforme (hoge) huur gaat vragen die de verenigingen meteen de das zou omdoen is levensgroot. Die onzekerheid wil je niet. Niet voor niets stuurde de wijkvereniging Groot Deijleroord een brandbrief aan zowel B&W als de raadsleden om aandacht te vragen voor deze ongewenste situatie. Op grond daarvan heeft Lokaal Wassenaar schriftelijke vragen aan B&W gesteld met als doel de verenigingen en gebruikers een duidelijke toekomst in het Deijlerhuis te bieden.

Het niet goed regelen van de buurthuisfunctie is een fout met grote gevolgen.  De keuze voor het ontwerp komt binnenkort in de gemeenteraad. Kiezen we een ontwerp, dan is het waarschijnlijk gedaan met het buurthuis en de vele verenigingen. Kiezen we voor het buurthuis (en voor een nieuw contract) dan verbeurt de gemeente Euro 30.000,- maar heeft deze daarna wel de handen vrij. Het vele werk van de betrokken buurtbewoners is dan echter deels verloren.

Lokaal Wassenaar is voor de woningbouw maar wil ook zekerheid geven aan het voortbestaan van de buurtfunctie van het Deijlerhuis. Als de buurtfunctie vervalt is de impact op de gemeenschap immers veel te groot. Lokaal Wassenaar zal met een voorstel komen om het raadsvoorstel dusdanig aan te passen dat het op gelijkwaardige wijze voortbestaan van het buurtcentrum wordt gegarandeerd.

 Dan wordt het na de noodzakelijke reparatie van deze fout alsnog “eind goed, al goed”.