Gezien het belang dat inwoners er aan hechten moet het onderhoudsniveau van voet- en fietspaden en speeltoestellen op het hoogste niveau liggen. Met dit amendement wil Lokaal Wassenaar dat regelen.

Door goed doorvragen van ons raadslid Annemarie Hofman – de Raad werd duidelijk dat de wethouder (die dat eerst tegensprak) voldoende budget heeft om in ieder geval de speeltoestellen op A-niveau te onderhouden. Dat werd dan ook toegezegd.