Aanspreekbaar Betrouwbaar Consistent

Ook als u niet direct lid wilt worden, maar wel iets onder onze aandacht wilt brengen, bent u van harte welkom om contact met ons op te nemen!

Contact, vragen, meedenken?

Contact

Secretaris Lokaal Wassenaar
p/a Middelweg 56
2241 AR Wassenaar

e-mail : secretaris@lokaalwassenaar.nl

Overige gegevens

Bankrekening NL 30 INGB 0008 0568 82
KvK nummer 69310416
Fiscaal nummer 8578.27.042

Met ingang van 27 juli 2017 is door de Belastingdienst aan Lokaal Wassenaar de status van ANBI (algemeen nut beogende instelling) toegekend.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Lokaal Wassenaar gaat zeer zorgvuldig om met alle bij de partij bekende persoonlijke gegevens van leden.
Gegevens van leden zijn slechts bekend bij en toegankelijk voor de secretaris.
Gegevens worden niet gedeeld met andere personen en/of instellingen, tenzij hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

Persoonlijke informatie van raads- en commissieleden en wethouder op deze website is door de leden zelf voor publicatie ter beschikking gesteld.

Lid of donateur worden

Vraag niet alleen wat de Wassenaarse politiek voor u kan betekenen maar ook wat u voor Wassenaar kunt doen! We hebben actieve, kritische, meelevende en enthousiaste Wassenaarders hard nodig.

Agenda

30-03-2022

Maandelijkse inloop

Iedere laatste donderdag van de maand, vanaf 17.00 uur, inloop in bar het Ruime Sop. U kunt dan in gesprek gaan met onze raadsleden, commissieleden en wethouder.

Van Zuylen van Nijeveltstraat 100

Lid of donateur worden

Door lid te worden van Lokaal Wassenaar! kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Word lid van Lokaal Wassenaar! voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 30 INGB 0008 0568 82 ten name van Lokaal Wassenaar!, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.