Als je vanuit Den Haag over de Rijksstraatweg Wassenaar binnenkomt zie je het prachtige gebouw De Paauw staan. Het grote groene grasveld en het statige gele gebouw vormen een schilderachtig tableau. Niet gek dan ook dat de raad in mei een richtinggevende uitspraak deed om er naar te streven een deel van het bestuur en ambtenarenapparaat in het historische gebouw te huisvesten.

Een unieke combi, restauratie van de binnenkant en huisvesting van een deel van het ambtenarenapparaat. Win – win dus, zou je zeggen. Maar zo eenvoudig is het niet. Met de verbouwing zijn grote bedragen gemoeid; eerste schatting 12 miljoen euro. Daarbij geeft het college van B&W zelf aan dat er een mogelijke foutmarge in de berekening zit van 25 %. Tel daarbij op de stijgende inflatie en de nog steeds toenemende prijzen voor bouwmateriaal. Verder is nog niet duidelijk aan hoeveel werkplekken de gemeente de komende jaren behoefte heeft. Ook de financiële onderbouwing van de geplande horeca is nog niet bekend. Voordat je het weet zit je met een groot financieel tekort. De raad is eerder onaangenaam verrast geweest met overschrijding van begrote projectkosten zoals onlangs nog bij de restauratie van de molen.

Het restaureren van het gebouw en onderbrengen van het bestuursapparaat is geen doel op zich, maar moet bekeken worden in het grotere geheel. Ook het gemeentekantoor zal nog een tijd in gebruik blijven. Wat doen we om de restauratie periode te overbruggen? Hoe gaan we om met onzekerheid en risico’s en op welke momenten dient de raad te worden geïnformeerd over de voortgang?

De toekomstige fractie van Lokaal Wassenaar zal ook na de verkiezingen het proces nauwgezet blijven volgen. Dan kunnen we indien nodig tijdig ingrijpen als er overschrijdingen dreigen. We willen allemaal een mooie Paauw; tegelijkertijd is niemand gebaat bij grote financiële tekorten.