Een duurzaam Wassenaar ligt Lokaal Wassenaar! nauw aan het hart. Het gaat niet alleen om nu, maar ook om onze kinderen en kleinkinderen. Daarbij hoort het duurzaam en kritisch omgaan met ons afval. We zijn al begonnen met de uitvoering: het zgn. omgekeerd inzamelen.

Ons dorp kan slechts een bescheiden rol spelen in dit mondiale vraagstuk. Toch vindt Lokaal Wassenaar! dat we moeten kijken hoe Wassenaarders hieraan een verantwoorde bijdrage kunnen leveren. Voor die bijdrage moet Wassenaar een goed afvalbeleid en -uitvoering hebben.
De techniek van afval verwerking is sterk in ontwikkeling en aan verandering onderhevig. De universiteiten van Delft en Amsterdam en het Centraal Plan Bureau zijn kritisch over het rendement van vooraf door burgers gescheiden inzamelen van plastics (bronscheiding).. Machines zouden dat achteraf beter en goedkoper kunnen doen en hebben zelfs last van bronscheiding. Hergebruik van veel plastics zou daardoor niet mogelijk zijn en leiden tot verbranding die gepaard gaat met veel verontreinigingen. Bronscheiding van groen, papier en afval is wel rendabel.

Lokaal Wassenaar! is het dan ook eens met de onlangs doorgevoerde wijziging om nascheiding van ons PMD- en rest-afval in te voeren.

We hebben daar wel een issue met een verminderde serviceverlening, omdat de groene bak nog slechts eens in de 14 dagen wordt geleegd.
Er moet goed naar worden gekeken of dat voldoende zal blijken te zijn.