Na alle artikelen over de bestuurscultuur in onze gemeente in de regionale en landelijke bladen, was het deze week gewoon weer commissieweek voor de Raad. En dat is ook wel weer goed; gewoon aan de slag. En eerlijk, het ging goed. Discussies waren inhoudelijk, met respect voor elkaars standpunten en elkaar proberen te vinden in oplossingen. Het benodigde geld voor de skatebaan zal er komen, we hebben gediscussieerd over de scheiding tussen kerk en staat in het kader van trouwlocaties en we zijn als fractie diep in de subsidiestromen gedoken. Als Lokaal Wassenaar onderstrepen wij continu het belang van activiteiten georganiseerd door de inwoners. Dit kan gaan om professionele organisaties zoals de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar, maar ook om vrijwilligersorganisaties. Dit jaar waren er weer zoveel aanvragen dat het beschikbare bedrag voor subsidies onvoldoende bleek. Wij kunnen instemmen met de verhoging van het beschikbare budget, maar vragen ook aan het college om te komen tot een eerlijke verdeelsleutel van de beschikbare gelden. Zaken zoals het Sociaal Domein die je belangrijk vindt, moet je goed en transparant organiseren. Dat is beter voor de aanvragers en ook beter voor houdbaarheid van het systeem op de lange termijn.

Al met al is de raad het jaar goed begonnen. De komende tijd zal het verkennend onderzoek naar de bestuurscultuur nog wel boven de markt zweven, maar we laten ons er niet onnodig door afleiden.