“Welzijn” is een prioriteit voor de lokale politiek. Vroeger of later ondervinden alle Wassenaarders of de gemeente de zorg voor ons welzijn goed heeft geregeld.

LokaalWassenaar! is er voor alle Wassenaarders. Iedere Wassenaarder heeft evenveel recht op zorg en welzijn. Of je nu oud en bejaard bent of oudere, jongere of peuter, LokaalWassenaar! geeft iedereen een stem.
Juist omdat iedereen gebruik mag maken van alle voorzieningen moeten deze toegankelijk zijn voor iedereen. De sportverenigingen, onze Warenar, maar ook een makkelijk bereikbaar loket voor al uw vragen over zorg. Iemand die u helpt met al die formulieren is ook een invullingvan goede zorg Je wilt niet de verkeerde thuiszorg of rolstoel geleverd krijgen. Kortom zorg op maat en Wassenaarders niet behandelen als een nummer.

Gelukkig kunnen we ook samen in Wassenaar die zorg regelen. Vele maatschappelijke organisaties zijn samen met de gemeente aan de slag om de zorg voor alle Wassenaarders nog beter te maken. Zo kunnen we zorgen dat niemand eenzaam hoeft te zijn en niemand te laat zorg ontvangt. De opvoedhulp of Tafeltje-Dek-Je: alle voorzieningen dicht bij huis.

Toegankelijk betekent ook financieel toegankelijk. Iedereen moet kunnen sporten of op schoolreisje gaan. Geen onderscheid. Goede zorg rond armoede is echt een groot aandachtspunt van LokaalWassenaar!

Zo zijn er binnen het sociaal domein nog talrijke voorbeelden te noemen waar we de komende jaren aandacht aan moeten besteden. Een goed voorbeeld hiervan is de gedachte dat ouderen en gehandicapten langer thuis kunnen (en moeten) blijven wonen. Voor beleidsmakers is dit makkelijk gezegd. In de praktijk brengt dit onze ouderen en hun naasten vaak in problemen. Alleen thuis blijven wonen heeft niet alleen een slecht zichtbare zorgbehoefte tot gevolg maar vaak ook eenzaamheid. Lokaal kunnen we hier goede mensen omheen zetten en samen met vele vrijwilligers ervoor zorgen dat mensen zich niet alleen voelen.

Een van de belangrijkste karakteristieken van een dorp is de saamhorigheid. In Wassenaar is die ruimschoots aanwezig. LokaalWassenaar! wil de komende jaren de puntjes op de i zetten voor een nog beter welzijn in Wassenaar.

Het welzijn van alle Wassenaarders is een zaak van ons allen!