Iedere Wassenaarder kent het Rozenplein. Bij het inrijden van Wassenaar vanaf de Rijksstraatweg via de Rozenweg, kan je er niet omheen. Het Rozenplein dat zo’n 50 jaar geleden (in 1970) voor het laatst is gereconstrueerd voldeed in die tijd prima aan de doelen zoals die in het nu geldende verkeersplan worden gesteld: veilig, leefbaar en bereikbaar.

In de loop der jaren zijn er echter veel ontwikkelingen geweest waardoor de doelen steeds minder haalbaar werden. De komst van het Adelbert College, de Amerikaanse School en, niet onbelangrijk, het verplaatsen van een aantal bedrijven uit het centrum naar de Maaldrift en vooral toenemend sluipverkeer. Daardoor is het Rozenplein in de laatste decennia minder veilig, minder leefbaar geworden en zijn er vooral in de ochtendspits steeds langere files.

Naast het Rozenplein voldoen heel veel straten in Wassenaar niet meer aan de doelstelling : veilig, leefbaar en bereikbaar. Zoals bijvoorbeeld de van Zuylen van Nijeveltstraat, de Storm van ’s Gravesandeweg, de Groot Haesebroekseweg, Jagerslaan, de Lange Kerkdam, Prinsenweg, zonder volledig te zijn. Ook daar toenemende files en/of veel te veel verkeer.

De tijd van lapmiddelen is voorbij. Het is tijd voor structurele maatregelen. Een ongelijkvloerse kruising bij de Rozenweg en A44/N44 of het verleggen van de gehele aansluiting naar de omgeving Ammonslaantje/Maaldrift moet series onderzocht worden.Maar door het toegenomen verkeersaanbod is een oplossing bij het Rozenplein ondertunneling alleen niet genoeg. Aansluiting bij de Randstadrail is ook nodig om het autoverkeer terug te dringen.
OM in de rest van het dorp de veiligheid te verhogen dienen (vooralm maar niet uitsluitend) aan de grenzen van het dorp maatregelen te worden getroffen om ongewenst verkeer te weren.

Daarnaast moeten we serieuze plannen maken voor een aansluiting op de randstadrail met bijvoorbeeld een light rail verbinding tussen Den Haag, Katwijk/Valkenburg en Leiden.
Vroeger hadden we de gele tram, die helaas verwenen is. In de toekomst zouden we zomaar weer een goede verbinding kunnen hebben in de vorm van een ‘light rail tram’. Dat kunnen we niet alleen dat moet in samenwerking met Den Haag in de metropoolregio (MRDH) Want de bereikbaarheid in de regio en de light rail is ook een Haags belang.

LokaalWassenaar! wil zich inzetten voor betere doorstroming van het verkeer zonder de veiligheid van voetgangers, fietsers en ruiters etc. en de leefbaarheid van de bewoners uit het oog te verliezen. Dit maakt Wassenaar uniek: veilig, leefbaar en ook bereikbaar!