De drukke verkeerssituatie in Wassenaar blijft de gemoederen bezig houden.

In de raadsvergadering van 14 december 2021 is het besluit genomen om alle inwoners van Wassenaar te betrekken bij (de uitvoering van) het verkeersplan en de daarin voorgestelde maatregelen. E.e.a. ligt nu ter inzage en u kunt reageren tot 18 maart. Dat is op zich goed nieuws! Tenminste, als er dan ook goed geluisterd wordt naar de inbreng en meningen van de Wassenaarders. Dus dan moet het juist gaan over WELKE maatregelen de bewoners in hun wijk en buurt wenselijk vinden.

Verschillende buurtverenigingen zijn eerder betrokken geweest bij het Verkeersplan maar de discussie over het sluipverkeer, bereikbaarheid, veiligheid etc. en de gewenste maatregelen hebben onze inwoners eerder verdeeld dan bijeengebracht. Het besluit om slechts een paar wegen om te dopen tot 30 km wegen viel bij bewoners in andere straten niet in goede aarde. Dat is het probleem doorschuiven naar ‘de buren van 50 km’ en dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Dus waarom niet alle wegen in de bebouwde kom omvormen naar 30 km wegen? Er is een duidelijke, landelijke trend om in veel (ook grote) steden de maximum snelheid terug te brengen naar 30 km. Het is te verwachten dat het (landelijke) beleid daarop aangepast gaat worden waardoor de aanpassingen van de wegen minder ingrijpend, veel eenvoudiger en dus ook veel goedkoper worden.

Want de voordelen van de 30 km zijn groot: Méér veiligheid voor fietsers, wandelaars en schoolgaande kinderen. Minder uitstoot van schadelijke stoffen en minder (nare) ongelukken.
Voor het verkeer binnen Wassenaar nauwelijks extra reistijd. Zéér onaantrekkelijk voor verkeer dat niet in Wassenaar hoeft te zijn. En ‘last but not least’: ALLE inwoners genieten van deze voordelen en dat komt weer ten goede aan de verbinding tussen onze dorpsgenoten.

Dus ja, 30 km in Wassenaar is een goed plan!
Lokaal Wassenaar komt op voor de (verkeers)veiligheid van alle Wassenaarders.