Toen Inge in 2022 afscheid nam als wethouder voor Lokaal Wassenaar kreeg ze al de Wassenaarse gemeentelijke legpenning vanwege haar grote inzet op het bestuurlijk vlak. Met haar werk in het sociale domein, zowel raadslid als wethouder, heeft Inge heel veel goede zaken voor Wassenaar tot stand gebracht. Inge is met name erg actief voor de zwakkeren in de samenleving. Dat doet ze in een 10-tal organisaties. Voor deze bijzondere inzet is Inge vandaag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Inge, van harte gefeliciteerd. Als iemand het verdiend heeft ben jij het wel!