Voormalig Lokaal Wassenaar wethouder Ruimtelijke Ordening Bart Boon heeft op goede gronden bezwaar aangetekend tegen het Katwijks bestemmingsplan Valkenhorst. In dit plan wordt het mogelijk om tot aan de rand van onze gemeente (dus vlak naast de groene zone) tot meer dan 40m hoog te bouwen. Nog belangrijker is het feit dat Katwijk (bewust?) de ontwikkelingen in het op Valkenhorst aansluitende gebied de Woerd/Zijlkamp niet heeft meegenomen. In totaal komen er geen 5600 woningen, maar 2000 meer, dus 7600.

Die 2000 woningen meer hebben direct impact op verkeer, stikstof, OV, etc. Dat moet in het plan naar voren komen. Maar ook de behoefte aan “groen” gebied moet in kaart gebracht worden, omdat al die inwoners ook buiten ergens willen recreëren, sporten, etc. De “groene buffer” tussen Wassenaar en Katwijk moet dan groter worden, met name op Katwijks grondgebied.

Tegen het “vergeten” van de Woerd/Zijlhoek heeft Bart Boon dus terecht bezwaar aangetekend.

Nu is er een Wassenaarse CDA wethouder die letterlijk zegt : “Als je wat bomen plant, dan zie die hoogbouw echt niet”. Diezelfde wethouder wilde in de Raad van State procedure geen repliek indienen om daarmee het bezwaarschrift van Bart Boon te verdedigen. Lokaal Wassenaar moest hem daar met een motie toe dwingen. Daarnaast is hij is nu met Katwijk in “onderhandeling”.

Ongetwijfeld zal er dadelijk een “mooi onderhandelingsresultaat” worden gepresenteerd, bijvoorbeeld: de bouwhoogte op de grens van de groene zone wordt verlaagd. Mark-my-words: aan de 2000 woningen in de Woerd/Zijlkamp zal geen woord worden besteed. Katwijk zal wel uitkijken, dat geeft immers veel minder bouwmogelijkheden. Bovendien gaat het ten koste van de grondopbrengst, al snel vele miljoenen.

Op basis van het “mooie onderhandelingsresultaat” kun je verwachten dat vervolgens wordt voorgesteld om het Wassenaarse bezwaarschrift in te trekken. Dat zal ook CDA collega minister de Jonge – die grote moeite heeft om zijn bouwvolume te halen – goed uitkomen.

Veel van deze problematiek staat beschreven in de “geheime stukken” van de Raad van State procedure. Stukken die overigens gewoon beschikbaar zijn. Die mogen van het college echter niet breed bekend worden, omdat het anders voor iedereen meteen duidelijk zal zijn dat de wethouder in Katwijk een Pyrrus overwinning gaat behalen. De groene buffer zal niet groter gaan worden.

Alles wat met Katwijk wordt besproken en/of overeengekomen zal ongetwijfeld mooi worden verkocht, maar is niet in het belang van Wassenaar en zelfs niet in het belang van de toekomstige bewoners van Valkenhorst.

De voor Wassenaar enige goede en realistische weg om de noodzakelijke verbreding van de groene zone voor elkaar te krijgen loopt via de Raad van State, op basis van het bezwaarschrift van voormalig Lokaal Wassenaar wethouder RO Bart Boon. De kans dat de Raad van State daar positief op besluit wordt door deskundigen hoog ingeschat. Laten we die uitspraak dus vooral afwachten.

 

PS: Dit artikel is tot stand gekomen zonder inbreng van de raadsleden van Lokaal Wassenaar. Die zijn immers gehouden aan de geheimhouding van de openbare “geheime stukken”.