In juni besloot de coalitie van CDA, D66, DLW, PvdA en VVD om het vrijliggende fietspad langs de Schouwweg te verwijderen. Het zou beter zijn voor de veiligheid van fietsers als de Schouwweg werd ingericht volgens ETW30, een 30km weg waarbij snelverkeer en fietsers worden gemengd. Een onbegrijpelijk besluit, temeer omdat genoemde partijen in hun coalitieakkoord hadden opgenomen dat alle vrijliggende fietspaden behouden zouden blijven.

Zelfs een kind begrijpt dat een vrijliggend fietspad veel veiliger is voor fietsers dan een ETW30 weg, omdat die fietsers dan niet tussen auto’s en zwaar vrachtverkeer hoeven te rijden. Zo niet de eerder genoemde partijen. De weginrichting conform ETW30 was heilig, daar moest alles voor wijken.

De verantwoordelijk wethouder had in de raadsstukken immers aangegeven dat : “Volgens de principes van Duurzaam Veilig in een 30 km/h zone geen vrijliggende fietspaden aanwezig zijn. Hier kan een uitzondering op gemaakt worden als een weg onderdeel uitmaakt van een hoofdfietsroute of als sprake is van hoge verkeerintensiteiten”. Einde citaat.

Onlangs bleek dat dit 100% foutieve informatie is. Duurzaam Veilig en/of ETW30 legt niets verplichtend op. Het zijn slechts aanbevelingen waar – afhankelijk van de lokale situatie – gewoon van afgeweken kan worden. Uitzonderingen zijn dus altijd mogelijk. Dat had de wethouder echter niet aangegeven. Daarmee werden diverse raadsleden op het verkeerde been gezet. Lokaal Wassenaar kan dan ook niet anders dan concluderen dat er op basis van foutieve informatie een foutief besluit is genomen.

Intussen is er door verontruste Wassenaarders een petitie gestart om het fietspad te behouden. Binnen 4 dagen kwam het aantal ondertekenaars al op 1350 en de teller loopt nog steeds op. Een duidelijk signaal dat ook de meeste Wassenaarders dit (terecht) een onbegrijpelijk besluit vinden.

Lokaal Wassenaar heeft in juni met goede argumenten tegen het voorstel tot verwijdering van het fietspad gestemd. Onze fractie zal de komende raadsvergadering een motie indienen die het college van B&W opdraagt om niet tot verwijdering van het fietspad over te gaan en met een nieuw voorstel te komen waarin het fietspad behouden blijft.

We gaan er van uit dat ook de coalitiepartijen onze motie zullen ondersteunen, gezien de foutieve informatie waarop het eerdere besluit is gebaseerd en de vele Wassenaarders die hier ronduit tegen zijn.

Voor de veiligheid van de fietsers dient het (foutieve) besluit om het fietspad langs de Schouwweg te verwijderen zo spoedig mogelijk te worden teruggedraaid.