Bij de afgelopen raadsvergadering waren er ongeveer tien insprekers. Bijna allemaal over het verkeer, op een na. Die ene inspreker bracht het onderwerp wateroverlast naar voren. Wateroverlast; iets wat de raad en het college zelf ook al hadden geconstateerd, maar waar in de politiek bureaucratische organisatie nagenoeg niet over was gesproken. Het is goed als een inwoner ons dan de ogen opent.

Het is tot dusverre een erg nat najaar geweest. De bodem is verzadigd geraakt en zoekt zich een weg naar het laagste punt. Vaak zijn dit kelders en kruipruimtes; de brandweer en bedrijven zijn er druk mee geweest. Als we de klimaatmodellen kunnen geloven, zal dit de praktijk worden in de jaren die voor ons liggen. Eigenlijk is het de verwachting dat het alleen nog maar erger zal worden. Tijd dus dat de politiek zich hier ook actief mee gaat bemoeien. Niet dat de gemeente hier als enige een verantwoordelijkheid in heeft; ook inwoners, het waterschap, Dunea en anderen hebben hier een rol in te spelen.

Het raakt ons allemaal. In de zomer, met lange periodes van droogte en in het najaar en voorjaar met aanhoudende regen. Ons rioolstelsel lijkt het nu allemaal nog aan te kunnen, maar het is goed om ook na te denken over toekomstige maatregelen. Misschien is het ook een goed idee om alle herfstbladeren zo veel mogelijk op te ruimen, zodat ze niet in het riool verdwijnen. Maar dat zal een expert ons dan wel vertellen.

Wij zullen het onderwerp waterbeheersing in ieder geval op de politieke agenda zetten. Zo sijpelen de behoeften en de prangende vraagstukken van onze inwoners de raadzaal in. Aan een ieder die problemen om zich heen ziet: spreek je uit, zoek ons op! Lokaal Wassenaar zal niet alles kunnen verhelpen, maar we doen ons best en bieden een luisterend oor.