Vernieuwing en verandering gaan met vallen en opstaan. Sommige initiatieven slagen, sommige mislukken. Een goed idee heeft baat bij draagvlak en praktische haalbaarheid. Dat geldt ook voor de zijbelading bij het wekelijks ophalen van het huisvuil.  Hierbij worden de minicontainers via een mechanische arm opgetild en geleegd. Het ophalen van de containers kan dan gedaan worden door een (1) vuilnisvrouw/man in plaats van drie. Uiteindelijk zou daarmee voor inwoners de afvalstoffenbelasting ook lager kunnen worden. Nu horen inwoners al jaren dat de afvalstoffenbelasting omlaag zal gaan door kostenbesparende initiatieven, maar ok.

Het college geeft aan dat voor de invoering van zijbelading slechts “kleine veranderingen in aanbiedlocaties benodigd zijn”. Inwoners kunnen tijdens voorlichtingsavonden hun mening geven over deze kleine veranderingen. Het is zaak dat Avalex en gemeente deze geluiden van de inwoners serieus nemen. Niet met oogkleppen op doorstomen met de invoering. Luister naar bezwaren en bekijk het met de menselijke maat. Aspecten als veiligheid voor fietsers en een redelijke afstand waarbinnen je je minicontainer kunt plaatsen, zijn zaken die bij de invoering van belang zijn.

Lokaal Wassenaar bekijkt de vernieuwing met een positieve grondhouding, maar heeft als lokale partij oog voor de praktijk van alledag.