Op 19 september werd in de gemeenteraad het beheerplan voor de jaren 2024 -2028 behandeld.

De huidige coalitie wil, in tegenstelling tot de vorige coalitie waar Lokaal Wassenaar aan deelnam, het onderhoudsniveau van de openbare ruimte in zijn geheel op B niveau laten uitvoeren. De voet- en fietspaden voldoen nu al voor 95 % aan kwaliteitsniveau B. Er zal  dus maar weinig verschil zijn ten opzichte van de huidige situatie. In het akkoord dat Lokaal Wassenaar samen met VVD, Hart en Groen Links afsloot in juni 2022, was opgenomen dat al het onderhoud van groen, wegen etc. naar A-niveau zou gaan. Wij hebben dat niet voor niets indertijd zo vastgelegd. Wij zien dat in onze gemeente heel veel te verbeteren is aan het onderhoud van de openbare ruimte. De fractie van Lokaal Wassenaar vindt dat heel belangrijk en is bereid om daar extra geld aan te besteden.

Het onderhoudsniveau B, wat staat voor ‘redelijk’, is in onze ogen niet voldoende. Je zal maar struikelen over een stoeptegel of je zal je kind maar laten spelen in een niet veilige speeltuin. Vandaar dat wij 19 september middels een amendement hebben geprobeerd om in ieder geval voor de onderdelen voet- en fietspaden en speeltoestellen het onderhoud van B naar  A-niveau te brengen. Veiligheid is belangrijk voor iedereen en daar mag niet op bezuinigd worden. We hebben er niet alles uit weten te halen, maar door oplettendheid van onze woordvoerder Annemarie Hofman-De Raad bleek dat er toch voldoende geld beschikbaar was om de speeltoestellen wel op A-niveau te onderhouden. Wethouder Koetsier heeft dit na doorvragen van Annemarie alsnog toegezegd.

Wij delen de zorgen over het onderhoud van de openbare ruimte van veel inwoners en wij blijven ons inzetten voor een schoon, heel en vooral veilig Wassenaar.