In de Voorjaarsnota van dit jaar stond het te lezen: het nieuwe college wil dat Wassenaar wil zich in de schulden gaat steken. Hierover heeft nog geen debat plaatsgevonden in de Raad. Wij hebben de vakantie gebruikt om ons in de inhoud te verdiepen en doen bij deze de eerste aftrap tot het debat.

Natuurlijk zal het college schermen met algemene uitgangspunten over solvabiliteit die door accountants zijn opgelepeld. Dit zijn uitgangspunten die gemiddelden zijn; je moet bij dit soort cijfers ook de context in ogenschouw nemen.

Kijk eens goed naar onze gemeente Wassenaar, we zijn geen grote gemeente. Als er bij een grote gemeente zoals Utrecht of Amersfoort zaken financieel uit de hand lopen, dan springt het Rijk bij. Dat zijn gemeenten too big to fail. Maar als een gemeente als Wassenaar in de financiële problemen komt, dan springt het Rijk ook bij, maar wordt er vervolgens een voorwaarde aan gesteld. Na financiële sanering wordt Wassenaar samengevoegd met Den Haag.  En u kunt zich wel indenken wat er dan gebeurt met de woningprijs, de groene zone, het zwembad, politiebureau, bibliotheek, brandweer, buurthuizen, etc., etc. Daar gaat dan de gemeenteraad van Den Haag over en die zet de beslissingen af tegen de noden van de Schilderswijk en Transvaal.

Op dit moment lopen de Wassenaarse bestuurders nog met opgeheven hoofd door het provinciehuis; er zijn vijf gemeenten in Nederland zonder schulden en Wassenaar is er één van. Wij hoeven niet bang te zijn voor de accountantscontrole, onze financiële situatie is robuust.

Als je weet dat 2026 een heel lastig financieel jaar gaat worden voor gemeenten, ze noemen het een ravijnjaar, dan ga je nu toch niet beginnen met het aangaan van schulden? Wij hebben ons inhoudelijk hier heel goed in verdiept en zijn klaar voor het debat hierover. 

We roepen de VVD op om hier toch onze kant te kiezen; zij hebben zich immers altijd sterk gemaakt voor het op orde houden van de financiën. Ook met het oog op onze zelfstandigheid. 

Het doet Wassenaar absoluut geen goed als de huidige gelegenheidscoalitie onze goede financiële positie in drie jaar teniet laat gaan.