Sinds afgelopen maandag rijdt busbedrijf EBS in de ochtendspits op lijn 43 met gelede bussen richting Leiden. Het aantal passagiers dat in de ochtend met de bus wil gaan, past niet meer in een gewone bus van 12m lengte. Op zich goed nieuws dat het openbaar vervoer zo duidelijk in de lift zit.

 

Wat minder is het feit dat deze langere bus nu de normale route via de Van Cranenburchlaan – Violierenweg niet meer kan volgen. De T-splitsing van beide wegen is te krap voor deze 18 meter lange bus om de draai te kunnen maken.

Het is niet voor niets dat deze T-splitsing te krap is voor langer verkeer. Dat is enige jaren geleden voor veel geld juist bewust zo aangelegd. De omwonenden en wijkvereniging klaagden al vele jaren over zeer gevaarlijks situaties. Lange vrachtwagens reden met enige regelmaat fietsers klem of half over de stoep om de draai te kunnen maken. Ook bij de om de hoek gelegen St. Jan Baptist school ging het met enige regelmaat net niet goed mis. Terecht dan ook dat deze T-splitsing dusdanig werd aangepakt dat dit soort verkeer er niet meer doorheen kan. Sinds de aanpassing heeft zich geen enkel probleem meer voorgedaan.

 

Nu is er echter sprake van een mogelijke aanpassing van de T-splitsing om de gelede bussen van 18 meter lang de draai te kunnen laten maken. Busmaatschappij EBS zou dat aan de gemeente hebben gevraagd.

Als dit klopt en de T-splisting zou weer worden teruggebracht in (vrijwel) de oude situatie dan is het een kwestie van tijd tot het eerste ongeluk plaatsvindt. Verbodsborden met lengtebeperking hebben nauwelijks effect als er door politie en/of gemeente wegens gebrek aan mankracht en prioriteit toch niet op wordt gehandhaafd.

 

Aangezien Lokaal Wassenaar dit een mogelijk zeer ongewenste ontwikkeling vindt heeft onze fractie het college van B&W schriftelijke vragen gesteld om e.e.a. duidelijk te krijgen. Tevens zijn wij van mening dat mocht een verzoek van de busmaatschappij om aanpassing van de T-splitsing door het college positief worden beoordeeld de gemeenteraad hier een uiteindelijk oordeel over zou moeten vellen. De raad gaat immers over het benodigde geld.

 

Lokaal Wassenaar volgt e.e.a. zeer kritisch en zal u nader op de hoogte houden.

 

De schriftelijke vragen vindt u hier.