AF BIJ
Diversen 1246,01
Verkiezingen 9110,44
Bankkosten 191,09
Vergaderingen 139,00
Website 456,65
Contributie en donaties
3647,14
Diner bijdrage
862,50

11143,19 4509,64
Balans 2022     
                           Activa                          Passiva
 1-jan31-dec 1-jan31-dec
      
Bank rekening courant161,94128,39Eigen vermogen7161,94528,39
Bank spaarrekening7000,00400,00   
 7161,94528,39   
 

 

 

Voorgenomen bestedingen

De voorgenomen bestedingen betreffen zaken ter instandhouding van de vereniging; bankkosten, website, ledenvergaderingen, etc. Hier wordt een spaarzaam beleid gevoerd.

Het overgrote deel van de inkomsten wordt gespaard voor het voeren van de verkiezingscampagne in 2026.