Categorie: Laatste nieuws

Coalitie verbrandt ons geld

Uit de stukken van de komende raadsvergadering van 16 april blijkt dat de coalitie (VVD, D66, CDA, PvdA, DLW) van plan is om de komende 4 jaar het astronomische bedrag…

Valkenhorst : repliek gaat er komen.

Oud Lokaal Wassenaar wethouder Bart Boon had bezwaar ingediend tegen het Katwijks bestemmingsplan Valkenhorst (oude vliegveld) omdat Katwijk zich niet aan de gemaakte afspraken heeft gehouden. Zo zou er o.a.…

Water: wij willen goed plan

Door het college van B&W wordt voorgesteld dat Wassenaar zich gaat voorbereiden op de klimaatverandering, met name hoe om te gaan met water. Dan praten we over regenwater, grondwater, rioolwater,…

Bestemmingsplan Katwijk; actie is nodig

Door toenmalig Lokaal Wassenaar wethouder Bart Boon werd bij de Raad van State tegen het Katwijks bestemmingsplan Valkenhorst (voormalig vliegveld) bezwaar aangetekend. Katwijk had zich namelijk niet gehouden aan de…